[F--U]

Fly Up

Statistics

Total members 98
Average Efficiency
Average WN8
Provinces total 3
Total income 168 
Visit clan page
Clans ranking
Average WN8 92
Total income 9
Provinces total 13
-------------Nội Quy của bọn FU chúng ta -----------
1. Tham gia tích cực các hoạt động của clan war, pháo đài, camp
2. Ae vui vẻ hào đồng, ko toxic gây nhau tranh cãi
3. Vào các ngày t7,cn . Ae onl game bắt buộc onl discord để đánh pháo đài kiếm gold.
Clan stronghold
Tier 10
Number of Zones 4
Buildings count 8
Average buildings level 10

Relationships

No relationships

Add relationship | Relationships from other clans

X tier vehicles

HT MT TD SPG LT
814 663 451 142 159
Detailed list of vehicles

Important moments

26.11.2021 New province Ouarzazate
25.11.2021 New province Errachidia
25.11.2021 New province Zagora
24.11.2021 Lost province Agadir
24.11.2021 Lost province Safi
23.11.2021 New province Agadir
23.11.2021 New province Safi
18.11.2021 Lost province Béjar
17.11.2021 New province Béjar
17.11.2021 Lost province Porto

Global Map

All VI VIII X
Battles 788 0 0 788
Win rate 51.78% - - 51.78%
Elo 1000 1000 1081
Provinces
Errachidia (Tundra) - 3 days
season_17_sg_tier10_15x15
Prime time:
48 
Tier: 0
Ouarzazate (Live Oaks) - 2 days
season_17_sg_tier10_15x15
Prime time:
72 
Tier: 0
Zagora (Cliff) - 3 days
season_17_sg_tier10_15x15
Prime time:
48 
Tier: 0
Battle schedule
No battles planned

Composition

# Player Efficiency WN8 Win Rate
1 160 1 707 52.5%
1 050 1 356 51%
1 203 1 525 51.92%
1 224 1 578 51.73%
1 013 1 487 50.67%
1 008 1 628 50.32%
1 049 1 374 51.17%
1 215 1 844 53.72%
1 077 1 374 50.26%
1 192 1 603 51.77%
1 005 1 251 49.38%
1 097 1 510 51.06%
1 241 1 482 50.21%
975 1 157 48.57%
1 410 2 145 55.54%
1 147 1 673 51.26%
949 1 144 48.24%
1 137 1 534 50.44%
1 128 1 653 52.2%

Charts

Full charts

Average WN8
F--U

Total members
F--U

Total income
F--U

Provinces total
F--U

X tier vehicles
F--U