Our site is now also available in dark theme. You can switch themes with new control in menu[WOTMN]

MONGOLIA

Statistics

Total members 100
Average Efficiency
Average WN8
Provinces total 1
Total income
Visit clan page
Clans ranking
Average WN8 61
Total income -
Provinces total 24
STRONGHOLD, ADVENCES, SPECIAL BATTLE, GLOBAL MAP дуудсан болгонд орж ирж байх.
BATTLE:1000+
PERSONAL RATING: 4000+ /ТА ҮҮНЭЭС ДООР ҮЗҮҮЛЭЛТТЭЙ БОЛ МАШ МУУ ТОГЛОГЧ/
WIN BATTLE: 48%
TANK: TIER 6-гаас дээшээ танктай байх
Та 4000-с доош үзүүлэлттэй байж идэвхитэй гэж цол нэхэхгүй байх. Үнэндээ бол үнэн суга шүү дэ та :(

Та зөвхөн Random тоглодог бол манайд байх хэрэггүй. ;)
Бусдыгаа уриалаад, Caller хийгээд явж байгаа тоглогчид цол, шагнал харамгүй өгнө. /коммандар, оффицерүүдэд хэлээд авна/

Жич: Клан дүүрээд шинээр орж байгаа хүн их байгаа тул үзүүлэлтээрээ хамгийн доор байгаа, Stronghold тоглодоггүй хүмүүс хасагдаж байгаа. Та сайн тоглоод үзүүлэлтээ өсгөөд иргээд манайд орж ирэх боломжтой. WELCOME.

Tier 10: Дараах танкыг авцгаана уу. :)
OBJ 277
OBJ 260
OBJ 279 (e)
OBJ 907
EBR-105
Chieftain T95
Object 268 Version 4
Super Conqueror
Maus
T110E4
T110E3
arty GC,T92
Clan stronghold
Tier 10
Number of Zones 4
Buildings count 8
Average buildings level 9.88

Relationships

No relationships

Add relationship | Relationships from other clans

X tier vehicles

HT MT TD SPG LT
747 603 388 101 133
Detailed list of vehicles

Recent transfers

18.02.2020 CyBeRGhoSt_
18.02.2020 Fat__gunner
18.02.2020 _Baysaa_ara_
18.02.2020 XAAH
18.02.2020 MONGOLTANKIST
17.02.2020 Fat__gunner
16.02.2020 __RaZeR__
15.02.2020 Gozet004
13.02.2020 ProMon_
12.02.2020 _U_l_a_a_n_a_a_
more

Important moments

20.02.2020 New province Provo
20.02.2020 Lost province Salt Lake City
20.02.2020 Lost province Cortez
19.02.2020 New province Cortez
19.02.2020 Lost province Montrose
18.02.2020 New province Salt Lake City
18.02.2020 New province Montrose
18.02.2020 Lost province Kanab
18.02.2020 Lost province McDermitt
17.02.2020 New province Kanab

Global Map

All VI VIII X
Battles 1094 0 212 882
Win rate 46.62% - 51.42% 45.46%
Elo 1000 1134 1138
Provinces
Provo (Highway) - 0 days
dawn_of_industry_sg_league1
Prime time:

Tier: 0
Battle schedule
No battles planned

Composition

# Player Efficiency WN8 Win Rate
1 463 2 189 56.38%
773 757 46.87%
1 026 1 250 49.19%
952 1 007 48.51%
872 1 041 48.63%
942 1 187 49.22%
1 175 1 947 53.2%
1 065 1 377 50.09%
1 112 1 250 49.69%
1 257 1 899 54.14%
1 356 2 063 54.3%
1 624 2 483 60.63%
968 1 310 50%
959 1 128 49.51%
1 049 1 463 50.48%
1 101 1 527 50.95%
1 042 1 428 49.99%
910 916 45.92%
1 505 2 196 56.83%
1 254 1 712 53.56%
1 150 1 647 52.23%
1 049 1 440 51.7%
942 1 172 49.85%
1 227 1 711 51.67%
1 135 1 688 52.08%
1 185 1 777 54.29%
1 281 2 218 55.74%
1 222 1 810 52.75%
1 351 2 262 56.31%
1 309 1 917 54.24%
1 170 1 559 48.7%
1 118 1 612 52.24%
1 259 1 693 52.77%
946 1 148 48.89%
990 1 267 50.68%
1 363 2 012 55.43%
840 872 49.82%
870 988 48.19%
1 391 2 382 58.81%
1 027 1 373 50.27%
1 188 1 754 55.35%
1 230 1 971 54.93%
1 189 1 731 52.49%
1 091 1 434 50.71%
1 155 1 432 50.21%

Charts

Full charts

Average WN8
WOTMN

Total members
WOTMN

Total income
WOTMN

Provinces total
WOTMN

X tier vehicles
WOTMN