[_QT_]

Quyết Thắng

Statistics

Total members 70
Average Efficiency
Average WN8
Provinces total 0
Total income
Visit clan page
Clans ranking
Average WN8 61
Total income -
Provinces total -
Để tham gia clan _QT_ :
Yêu cầu:

- Thời gian onl: Bất kỳ lúc nào, khi có Clan War phải tham gia, nếu có trận CW trong thời gian từ 14h -> 22h.
Nếu đánh public - bất cần lệnh của Clan - khi có yêu cầu đánh CW thì tự hiểu Hậu Quả. ( Không cần giải thích nhiều)
- Xe cấp X: 5 Trong đó Obj 277, Obj 140, E 3, EBR, Super Conqueror được ưu tiên
- Xe cấp VIII :5

- Win rate từ tổng các trận đấu từ 50% trở lên. Nếu không đạt sẽ xét các trận đấu gần đây trên http://wotlabs.net/sea, nếu đạt trên 52% thì xem như đạt yêu cầu về win rate.
Địa chỉ :
Clan stronghold
Tier 9
Number of Zones 4
Buildings count 8
Average buildings level 7.88

Relationships

No relationships

Add relationship | Relationships from other clans

X tier vehicles

HT MT TD SPG LT
511 453 274 114 106
Detailed list of vehicles

Recent transfers

19.09.2020 _BlackThunder_
19.09.2020 Mr_Trung168
19.09.2020 o0oKent91o0o
19.09.2020 __o0o_HABECO_o0o__
18.09.2020 _BlackThunder_
18.09.2020 thinhdaibang
18.09.2020 XinDungChocEm
18.09.2020 _T_Rex_
17.09.2020 teozpro
17.09.2020 _HungKent_
more

Important moments

18.09.2020 Lost province Mount Surprise
17.09.2020 New province Mount Surprise
17.09.2020 Lost province Caloundra
15.09.2020 New province Caloundra
21.02.2020 Lost province
21.02.2020 Lost province
20.02.2020 New province
19.02.2020 New province
14.02.2020 Lost province
13.02.2020 New province

Global Map

All VI VIII X
Battles 2521 1 327 2193
Win rate 44.43% - 48.62% 43.82%
Elo 981 993 1025
Provinces
No provinces
Battle schedule
No battles planned

Charts

Full charts

Average WN8
_QT_

Total members
_QT_

Total income
_QT_

Provinces total
_QT_

X tier vehicles
_QT_