Our site is now also available in dark theme. You can switch themes with new control in menu



[P-F]

Players Flashed

Statistics

Total members 95
Average Efficiency
Average WN8
Provinces total 0
Total income
Visit clan page
Clans ranking
Average WN8 88
Total income -
Provinces total -
Clan -P-F- Nơi tụ họp AE 3 miền- có nhiệt huyết tham gia Clan War
- Biết đến các trận đánh cực nảy lửa và sôi động
- Biết cùng đồng đội vượt qua thử thách khi Plat
- Nhận được Gold để tháo đồ- Mua Vip- Lên xe
- Hưởng mọi Ưu đãi - Lên xe- Pháo đài- thưởng nóng
.
Rất vui được chào đón các bạn!
Clan stronghold
Tier 9
Number of Zones 4
Buildings count 8
Average buildings level 7.63

Relationships

No relationships

Add relationship | Relationships from other clans

X tier vehicles

HT MT TD SPG LT
715 508 404 126 128
Detailed list of vehicles

Important moments

16.02.2020 Lost province Alamosa
16.02.2020 Lost province Pocatello
15.02.2020 New province Pocatello
15.02.2020 Lost province Idaho Falls
15.02.2020 Lost province Lake George
13.02.2020 New province Lake George
13.02.2020 New province Alamosa
13.02.2020 New province Idaho Falls
14.01.2020 Lost province
14.01.2020 Lost province

Global Map

All VI VIII X
Battles 3236 2 594 2640
Win rate 48.92% 100% 55.39% 47.42%
Elo 1022 1133 1068
Provinces
No provinces
Battle schedule
No battles planned

Charts

Full charts

Average WN8
P-F

Total members
P-F

Total income
P-F

Provinces total
P-F

X tier vehicles
P-F