[P-F]

Players Flashed

Statistics

Total members 100
Average Efficiency
Average WN8
Provinces total 0
Total income
Visit clan page
Clans ranking
Average WN8 88
Total income -
Provinces total -
Clan -HOUSE- Nơi tụ họp AE 3 miền- có nhiệt huyết tham gia Clan War - Cầu tiến- Offline sau CAMPAIN-
- Biết đến các trận đánh cực nảy lửa và sôi động
- Biết cùng đồng đội vượt qua thử thách khi Plat
- Nhận được Gold để tháo đồ- Mua Vip- Lên xe
- Hưởng mọi Ưu đãi - Lên xe- Pháo đài- thưởng nóng
.
Rất vui được chào đón các bạn! Từ mọi miền .
https://www.facebook.com/groups/158797724661054/
Clan stronghold
Tier 10
Number of Zones 4
Buildings count 8
Average buildings level 10

Relationships

No relationships

Add relationship | Relationships from other clans

X tier vehicles

HT MT TD SPG LT
884 735 447 153 179
Detailed list of vehicles

Important moments

20.10.2021 Lost province Laayoune
20.10.2021 Lost province El-Alamein
20.10.2021 Lost province Boujdour
20.10.2021 Lost province Alexandria
19.10.2021 Lost province El-Bahariya Oasis
17.10.2021 Lost province Tan-Tan
16.10.2021 New province Boujdour
16.10.2021 New province El-Alamein
16.10.2021 New province Tan-Tan
16.10.2021 Lost province Wadi Hesmet Umar

Global Map

All VI VIII X
Battles 5590 2 594 4994
Win rate 47.69% 100% 55.39% 46.76%
Elo 1022 1133 1004
Provinces
No provinces
Battle schedule
No battles planned

Composition

# Player Efficiency WN8 Win Rate
1 135 1 387 50.57%
1 258 1 846 51.91%
1 221 1 558 52.62%
936 1 067 47.58%
1 117 1 559 51.73%
1 137 1 536 50.13%
1 253 2 028 54.22%
1 410 2 153 55.8%
772 511 45.12%
1 144 1 445 50.49%
1 007 1 347 50.8%
907 1 127 48.61%
1 075 1 502 52.78%
1 082 1 435 50.34%
892 1 033 48.55%
1 294 1 736 52.7%
1 203 1 744 52.64%
1 193 1 808 53.12%
1 189 1 619 50.75%
1 030 1 448 51.18%
1 100 1 259 49.66%
1 406 2 027 53.71%
1 061 1 325 49.84%
1 364 2 192 56.33%
1 123 1 540 51.34%
1 023 1 280 49.64%
1 131 1 653 53.97%
1 145 1 576 50.91%
1 158 1 499 50.26%
1 083 1 362 50.65%
1 136 1 614 50.78%
944 1 021 48.12%
1 057 1 540 51.24%
1 372 1 973 52.83%
1 025 1 431 50.42%
1 841 3 274 65.21%
1 558 2 831 63.54%
1 922 3 088 63.55%
1 113 1 552 52%
1 120 1 417 51.32%

Charts

Full charts

Average WN8
P-F

Total members
P-F

Total income
P-F

Provinces total
P-F

X tier vehicles
P-F