[GNS]

Ghosts And Shadows

Statistics

Total members 31
Average Efficiency
Average WN8
Provinces total 0
Total income
Visit clan page
Clans ranking
Average WN8 -
Total income -
Provinces total -
*Clan [GNS] Ghosts And Shadows được thành lập ngày 25/12/2013*
Clan GNS hoạt động với tiêu chí đặt quyền lợi của các thành viên lên hàng đầu, bảo đảm quyền lợi chính đáng và luôn giúp đỡ nhau.
GNS là nơi tập trung các thành viên yêu thích WOT và có chung một chí hướng tham gia Clan War nhiệt tình để mang lại lợi ích chung cho tập thể.
Nếu các Tanker muốn có một không gian thân mật, vui vẻ hòa đồng và lợi ích công bằng hãy đến với chúng tôi.Clan GNS luôn chào đón các bạn.
Yêu cầu vào clan: Chúng ta đã trải qua một thời gian tương đối dài với WOT, cho nên tier 10 không còn là điều gì đó quá xa vời vì thế chúng tôi tuyển quân với điều kiện sau:
*+ Có trên 5 Tank 10*
GNS tuyển quân yêu cầu chỉ số trên 7k online 19h --> 22h ( tuần ít nhất 3 ngày )
*+ Đặc biệt luôn hòa nhã với anh em trong clan,tôn trọng chỉ huy và có đạo đức tốt !*
Clan stronghold
Tier 10
Number of Zones 4
Buildings count 8
Average buildings level 8.5

Relationships

No relationships

Add relationship | Relationships from other clans

X tier vehicles

HT MT TD SPG LT
234 224 133 47 26
Detailed list of vehicles

Important moments

10.03.2021 Lost province
10.03.2021 Lost province
24.01.2021 New province
24.01.2021 Lost province
24.01.2021 Lost province
23.01.2021 New province
22.01.2021 New province
21.01.2021 New province
21.01.2021 Lost province Almería
20.01.2021 New province Almería

Global Map

All VI VIII X
Battles 1669 260 581 828
Win rate 59.2% 54.62% 59.72% 60.27%
Elo 1105 1115 1213
Provinces
No provinces
Battle schedule
No battles planned

Charts

Full charts

Average WN8
GNS

Total members
GNS

Total income
GNS

Provinces total
GNS

X tier vehicles
GNS